Fake nieuws

Vanmorgen heb ik vernomen dat de gemeente Diemen alle in 2020 versterkte subsidies aan verenigingen terug gaat vorderen. Evenementen gaan toch niet door en dit geld wordt nu ten dienste gesteld van de horeca die zware tijden doormaken. Hun voortbestaan is van wezenlijk belang voor de gemeente en al haar inwoners.

Fake nieuws of niet?

Vaak zit er een kern van waarheid in fake nieuws . Uiteraard zal bij EDOG ook gekeken worden naar de verstrekte subsidie (ik heb daar trouwens zelf nog niks over gehoord hoor, dat is een bestuurszaak). EDOG geeft qua voorstellingen dit jaar minder geld uit en dan is wellicht een deel van de subsidie onterecht verstrekt.

Ook is er veel fake nieuws over Corona-COVID 19. Het wisselend soort maatregelen in de diverse landen wordt gebruikt om zaken aan de kaak te stellen. Vaak worden dan zaken verdraaid ten gunste van zichzelf. Uiteraard zijn de maatregelen voor kleine zelfstandigen zwaar, en dan lijken een versnelde versoepeling of het gebruik van mondmaskers voor iedereen de ideale oplossing maar met name voor jou persoonlijk. Het is ook moeilijk als je zelf zo diep geraakt wordt om in het groter algemeen belang te denken.

Een persoonlijke ergernis van mij is het gebruik van mondmaskers. Dit is totaal zinloos als je het ze niet goed gebruikt. Hoe vaak zie je niet op foto’s of op social media/ tv dat de neus toch vrij is. Op welke wijze doe je het masker af want Corona kan aan de buitenkant zitten. (of aan de binnen als als je het zelf hebt.) Leg je hem thuis af om hem dan later weer om te doen? Afgelopen week zag ik iemand in de supermarkt met mondmasker en handschoenen. Ze ging naar de groente afdeling om wat fruit te pakken. Hier kreeg ze het plastic zakje niet open. Ze trok het mondmasker naar beneden, likte aan haar gehandschoende vinger, opende de het zakje, trok het masker weer omhoog en pakte toen het fruit.

Dan berichtgeving over nieuws in ons eigen Amsterdam UMC. Het was al bekend dat het nieuws over de landelijke verspreiding van IC patiënten uit het bomvolle Brabant ook al niet klopte. Er stond in de kranten dat ziekenhuizen weigerden over te nemen, of dat het allemaal niet snel genoeg ging. Ik weet uit betrouwbare bron dat juist het Amsterdam UMC de meeste patiënten van heel Nederland heeft overgenomen. Ook bleek dat wij de meeste IC bedden hadden gecreëerd. Ik was erbij toen een RvB lid de dagelijkse update gaf via een TEAM meeting met het Landelijk opschalingsteam. Hij gaf aan hoeveel IC bedden wij hadden, en vernam toen hoeveel het Rotterdamse UMC er had. ‘YES’: zei hij ‘wij hebben er 1 meer’. Het blijven toch haantjes.

Ik merkte afgelopen week ook in het Amsterdam UMC dat we rekening moeten houden met fake nieuws. Omdat de COVID-19 zorg nu terugloopt moeten de reguliere operaties ook weer herstarten. Echte spoedzorg zoals een hersenbloeding of een ongeval is altijd wel doorgegaan. Opvallend was de sterke daling van verkeersongevallen en de grote toename van huiselijke ongevallen.

Bij het herstarten van reguliere zorg zijn er moeilijke vraagstukken. De keuze wat je eerst opereert, een nieuwe knie of een tumor, is natuurlijk niet zo moeilijk. Maar daar liggen nog allerlei gradaties tussen. Tevens moet je rekening houden dat een kankerpatiënt uit Brabant niet minder kansen heeft dan en kanker patiënt uit Groningen. Dus we moeten ook rekening houden met regionale en zelfs landelijke spreiding. Daarom worden er per ziekenhuis lijsten gevuld met informatie van patiënten, hun aandoeningen, de prioriteit en waar ze liggen. Dit wordt landelijk verzameld om de spreiding te regelen. Dit wordt gedaan om eerlijk te verdelen maar ook om te laten zien dat het eerlijk evenredig gaat. Ook hier weer met als doel; fake nieuws voorkomen.. Volledig herstarten van alle zorg is ook niet mogelijk omdat we mogelijk een 2e, veel zwaardere, golf gaan krijgen. Afdelingen openen om snel te kunnen sluiten, of verschuiven en opschalen zijn lastige dilemma’s.

Zojuist vernam ik dat wij elkaar van EDOG ook uit weer eens op maandag in levende lijve gaan ontmoeten. Fake nieuws?