’t Wordt spannend!

Woensdag 18.00 uur

Het is woensdagavond 18.00 uur, telefoon: ‘Hallo met Kees, ik ben de coördinator van OT zorg van vandaag en ik bel je voor de warme overdracht voor morgen”.

Hij verteld me wat er zoal gebeurt is vandaag, waar ik morgen op moet letten en hoe de stand van zaken is op dit moment in het Amsterdam UMC op de beide locaties AMC en VUmc.

Vorige week mocht ik niet op locatie werken omdat ikzelf ziek was, deze week ben ik (volgens een rooster) ingepland om ondersteuning te bieden aan het crisisteam op donderdag, vrijdag en zaterdag. 

Donderdag 07.30 uur

Ik loop om half 8 een stil AMC in, het plein is leeg, alle stoelen en banken zijn leeg. Her en der staan een paar groepjes mensen op afstand met elkaar te overleggen. Een aparte sfeer. Ik begin met wat in lezen.

Het Amsterdam UMC kent een Crisis beheer Team (CBT) met daaronder diverse Operationele Teams (OT’s) OT Zorg, OT facilitair, OT HR etc. Ik maak onderdeel uit van OT zorg.

Binnen de OT’s zijn de rollen 1) medisch directielid, 2) coördinator en 3) logger 

Het medisch directielid is de voorzitter, de coördinator noteert alle acties, zet deze uit en monitoren deze acties.  De logger maakt van alles verslag wat er zoal gebeurt en verstuurd deze naar diverse groepen en personen. Ik ben deze dagen coördinator van OT ZORG.

08.30 uur

Om half 9 zijn mijn collega’s er. We starten met het voorbereiden van de OT zorg bijeenkomst die om half 10 plaats vindt. De agenda is gisteren verstuurd, er zijn toch een paar aanvullingen. Tevens kijken we of de actie lijst nog duidelijk is. Dan print ik alles uit voor de voorzitter en voor mijzelf. Mijn collega die logger is legt nog e.e.a. uit omdat het mijn eerste dag is. De ochtend zal hectisch worden.

09.15 uur

Om kwart 9 over loop ik naar de crisisruimte waar ik de tafels klaarzet met stoelen op afstand van elkaar. Ook wordt er een videoverbinding gestart met locatie VU. Langzaam druppelen allerlei vertegenwoordigers binnen (op beide locaties) van de diverse afdelingen en diensten. De eerste vraag aan iedereen is hoe het gaat, wat er goed gaat en waar de zorg ligt. 

Daarna worden de cijfers genoemd van IC opnames, vrije bedden, hoeveel patiënten met daadwerkelijk Corona, hoeveel patiënten verdacht van Corona, hoeveel medewerkers getest en positief bevonden, en hoeveel medewerkers verdacht.

Actielijst

De actielijst wordt in een rap tempo doorgenomen. Afgehandeld, loopt of is er actie nodig. Achter elkaar door. Daar komen tijdens het overleg nog een tiental acties bij. Dit gaat van filmpjes maken over beschermingsmaatregelen, tot brief naar medewerkers over wel of niet werken als je zwanger bent, mondkapjes dragen bij overleden patiënten, etc., etc. etc. 

Het blijkt dat de druk hoog wordt, extra IC-bedden worden in gebruik genomen en ook een extra Corona afdeling gaat open per vandaag. Personele bezetting kan het nog aan, mits er geschoven wordt. Neuroverpleegkundigen gaan werken op de Eerste Hulp omdat de reguliere afdelingen verder leeg zijn. Kinderverpleegkundigen aan werken op volwassen afdelingen. De gewone zorg gaat veelal niet door. En (gelukkig) zijn er nauwelijks kinderen met Corona. Ook de druk uit de regioziekenhuzien neemt toe. De verdeling naar de ziekenhuizen gaat nu via VWS lopen.

10.30 uur

Ik heb heel snel getypt maar nog niet alles staat er goed en netjes in. Even alles concreet en goed leesbaar maken. De acties en besluiten moeten binnen het half uur al naar het Crisis Beheer Team (CBT) gestuurd worden waar het totale overzicht van alle O jeT’s bij elkaar komen.

11.00 uur

We gaan door met acties uitzetten en checken hoe de voortgang van eerdere acties is. Er moeten onder andere hotelkamers geregeld gaan worden voor personeel die ver weg woont. Moeten die op loopafstand zijn of mogen die ook op 15 minuten rijden zijn. Wil men dat personeel na een zware dienst nog zelf rijdt of moet je er OV ook komen. Moeten dit kamers zijn met keukenfaciliteiten want restauratieve voorzieningen zijn er niet in de hotels. Ook hier weer etc. Etc. Etc.

13.00 

Plotseling merken we dat het 13 uur is. We proppen letterlijk een boterham naar binnen want een volgend overleg staat voor de deur. Overleg met de een aantal stafmedewerkers die de werkprocessen beschrijven. Zijn er nog veranderingen, wat moet er gebeuren, wat moet veranderd, wat moet gecommuniceerd worden. Afdelingen zien per dag een tiental werkwijzen voorbijkomen. Niet alleen nieuwe maar ook aanpassingen. Aanpassingen van het soort masker: Nu mag een gewoon masker, o nee, vanaf nu FFP 1 maskers en bij die patiënten moeten het FFP 2 maskers zijn.

Je moet iedereen informeren, maar niet overvoeren.

‘s Middags verwerken we nog een stroom aan mail en telefoontjes. Onzekerheden, vragen, waarom en onzekerheid. Ik merk bij staf en leiding dat er erg veel bezorgdheid voor het personeel is. Houdt men dit vol, hoe houdt men dit vol. Er is vanuit HR een speciaal nummer opgezet en er zijn teams ingeschakeld waar het personeel contact mee kan zoeken voor een luisterend oor.

15.00 uur

Ondertussen proberen we een verbeterslag te maken in de documenten, Handiger Excel lijsten maken, waar kunnen we automatiseren. Er is en dashboard opgezet waar mee je op elk moment van de dag de aantallen besmette patiënten op en buiten IC kunt zien zodat dit niet meer per afdeling doorgegeven hoeft te worden. Wat het lastig maakt is dat alle documenten zijn opgeslagen in de VU, ik moet, als ik in het AMC werk, apart inloggen in het AMC om deze te kunnen zien. IK kan hiervandaan niet printen. Als ik wat moet printen moet ik het eerst naar mijzelf in het AMC mailen waar ik het dan kan printen. Morgen werken we vanuit het VUmc. Dat gaat wel wat makkelijker.

16.00 uur

We bereiden de dag van morgen voor, wat komt op de agenda, welke nieuwe vragen leven er. DE bezorgdheid neemt toe. Gaan we het redden en wat moet je doen als alle IC-bedden (ook de extra) vol zijn. Het wordt spannend. Ik realiseer me dat ik wel hard werk, maar het werk dat daadwerkelijk aan het bed gedaan wordt, met een beschermend schort, een moeilijk ademend masker en een klemmende bril, zijn zwaarder. Veel zwaarder. Om nog maar niet te spreken over de keuzes die je moet maken als professional als het vol gaat liggen. Mijn god wat is dat zwaar.

18.00 uur

Ik sluit mijn computer af en ga naar huis. Ik zie dat de medische directie nog een nieuw overleg ingaat voor een aantal kritische aspecten. Ik kom thuis waar ik Marjolein en Linda achter de computer zie zitten, ook hard aan het werk. Samen besluiten we wat te bestellen om de lokale ondernemer te steunen. 

En morgen, morgen weer een nieuwe dag: Het wordt spannend!