Namens het bestuur van EDOG

Tolken

In tegenstelling tot eerdere berichten zullen onze voorstellingen, door onvoorziene omstandigheden, niet getolkt worden door tolken gebarentaal. 

Wij vinden dit enorm jammer en willen de tolken die zich hier al voor hebben ingezet, hartelijk danken voor de hoeveelheid werk die zij er in hebben gestoken. 

Namens het bestuur van EDOG