Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de leden van Edog Muzikaal Theater. De bestuursleden worden ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering gekozen of herkozen. Een bestuur bestaat altijd uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er in Edog meerdere algemeen bestuursleden, die wij allemaal graag even voorstellen.

Jeroen Vos - Voorzitter

Jeroen Vos is sinds 2018 voorzitter van EDOG. Naast het besturen van de vereniging neemt hij ook deel aan enkele werkgroepen. Jeroen leerde EDOG kennen, nadat hij in 2000 zijn vrouw ontmoette. Zij en haar vader waren enthousiaste leden van de vereniging. Inmiddels zingen ook zijn dochter en oudste zoon bij EDOG.
 
Wat Jeroen aantrekt tot EDOG is de verbondenheid tussen de leden, de hartelijkheid  en het enthousiaste waarmee voorstellingen op de plank worden gebracht. De inzet waarmee ieder jaar de sporthal in Diemen wordt omgebouwd tot theater is uniek voor een amateur vereniging.
 
In het dagelijks leven werkt Jeroen als majoor voor de Koninklijke Marechaussee, is getrouwd en heeft 4 kinderen.

Ron Roseboom - Secretaris

Ron woont samen met zijn gezin vanaf 2017 in Diemen. Sinds oktober 2018 is hij lid geworden van de EDOG-familie. Hij viel meteen met zijn neus in de boter, want zijn eerste optreden met EDOG was tijdens de jubileumconcerten in datzelfde jaar. In 2019 speelde hij zijn eerste rol als Charles Clarke in de musical Titanic. In de musical 3 Musketiers (2020) speelt Ron de rol van Porthos. Sinds 1 juni 2019 is Ron secretaris.

Marjolein Damman - Penningmeester

Marjolein begon lang geleden als souffleur bij EDOG en deed 10 jaar mee op de planken en speelde kleine rolletjes, om daarna alleen nog achter de schermen mee te helpen tot 2018. Met All Shook Up is ze weer mee gaan doen met veel plezier.

EDOG speelt inmiddels al 30 jaar een grote rol in haar leven, omdat ze daar Erik leerde kennen, en samen met hem 3 kinderen heeft die alle drie ook betrokken zijn bij EDOG.

Sinds september is zij bij het bestuur gekomen en vervult de functie penningmeester.

Naast EDOG is zij stafadviseur Opleiden in het Amsterdam UMC en daar houdt ze zich in het Vrouw/Kind Centrum bezig met alles wat met opleiden te maken heeft voor verpleegkundigen en andere zorgproffesionals.

Myrthe Levering - Algemeen bestuurslid

Jurian Snoeij - Algemeen bestuurslid

Jurian Snoeij is in 2012 via een collega van hem verleid om een keer bij EDOG kennis te maken met operette en musical. Na zijn eerste voorstelling “The Desert Song” heeft hij de smaak te pakken gekregen en vervuld sindsdien met veel pleziermeerdere kleine en grote rollen. In 2017 heeft hij besloten zich in te zetten als bestuurslid en helpt bij de interne organisatie en het organiseren van diverse activiteiten.

In het dagelijks leven werkt hij als projectmanager aan ICT-projecten bij bedrijven en overheden.

Brenda Abma - Algemeen bestuurslid

Brenda zingt sinds 2016 met heel veel plezier bij EDOG. Omdat ze graag wil bijdragen aan de organisatie van mooie voorstellingen van Edog, is ze in 2018 in het bestuur gekomen. Als algemeen bestuurslid maakt ze onderdeel uit van diverse werkgroepen. In de werkgroep “productie” houdt ze in de gaten of alle acties die moeten leiden tot een mooie productie ook daadwerkelijk gedaan worden. Ze is dan ook erg goed met checklisten en draaiboeken. Daarnaast werkt ze mee aan het ontwerp van nieuwe concerten in de werkgroep “concerten” en maakt ze onderdeel uit van de werkgroepen kleding en grime.

In het leven naast Edog is ze getrouwd met Huib, heeft ze met hem twee prachtige jong volwassen kinderen Bart en Pien, een kat en een cavia. En tenslotte probeert ze overdag, als specialist luchtemissies bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, onze luchtkwaliteit een beetje schoner te maken.

Karin Meijer - Algemeen bestuurslid

Karin is sinds 2018 actief bij EDOG. Ze is hier gedurende de repetities van All Shook up terechtgekomen en was helemaal verrast en verkocht toen ze aan deze voorstelling had deelgenomen. Wat een plezier en energie krijg je daarvan! Inmiddels zijn zelfs twee van haar drie dochters aangesloten bij EDOG.

Ook Titanic was een geweldige ervaring. En nu, in een wat ingewikkeldere tijd qua maatregelen, is het des te belangrijker om met zijn allen actief te blijven. Om deze reden heeft Karin onlangs besloten om het bestuur te versterken als algemeen lid.

Naast EDOG-lid is Karin in haar werkzame leven werkregisseur/jobcoach en werkt zij zelfstandig als jongerencoach en gesprekspartner voor Toekomst in Zicht.