Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de leden van Edog Muzikaal Theater. De bestuursleden worden ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering gekozen of herkozen. Een bestuur bestaat altijd uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er in Edog meerdere algemeen bestuursleden, die wij allemaal graag even voorstellen.

Jeroen Vos - Voorzitter

Jeroen Vos is sinds 2018 voorzitter van EDOG. Naast het besturen van de vereniging neemt hij ook deel aan enkele werkgroepen. Jeroen leerde EDOG kennen, nadat hij in 2000 zijn vrouw ontmoette. Zij en haar vader waren enthousiaste leden van de vereniging. Inmiddels zingt ook zijn dochter bij EDOG en verschijnen zijn zoons af en toe op het toneel. 
 
Wat Jeroen aantrekt tot EDOG is de verbondenheid tussen de leden, de hartelijkheid  en het enthousiaste waarmee voorstellingen op de plank worden gebracht. De inzet waarmee ieder jaar de sporthal in Diemen wordt omgebouwd tot theater is uniek voor een amateur vereniging.
 
In het dagelijks leven werkt Jeroen als majoor voor de Koninklijke Marechaussee, is getrouwd en heeft 4 kinderen.

Ron Roseboom - Secretaris

Ron woont samen met zijn gezin vanaf 2017 in Diemen. Sinds oktober 2018 is hij lid geworden van de EDOG-familie. Hij viel meteen met zijn neus in de boter, want zijn eerste optreden met EDOG was tijdens de jubileumconcerten in datzelfde jaar. In 2019 speelde hij zijn eerste rol als Charles Clarke in de musical Titanic. In de musical 3 Musketiers (2020) speelt Ron de rol van Porthos. Sinds 1 juni 2019 is Ron secretaris.

Diederik de Graaf - Penningmeester

Diederik is in november 2010 lid geworden van EDOG. Zijn eerste voorstelling was La Vie Parsienne, waar hij verschillende kleine rolletjes vervulde, van hoedendrager tot ober. Sindsdien heeft verschillende solistenrollen mogen vervullen, in bijvoorbeeld “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat”, en “Amerika Amerika”.
In 2015 is Diederik verkozen tot algemeen bestuurslid, waar hij diverse taken en verantwoordelijkheden binnen EDOG vervulde. In 2019 is hij verkozen tot penningmeester. In het dagelijks leven werkt Diederik met veel plezier als IT consultant.

Reintje Blokpoel - Algemeen bestuurslid

Reintje Blokpoel is tegenwoordig met pensioen en werkt als vrijwilligster in het Zaans Medisch Centrum. Daarvoor werkte zij als lerares lichamelijke opvoeding en klassenleerkracht bij de gemeente Amsterdam (Parelschool).  Vanaf 1990 speelt zij mee in opera, operette en musical bij OZG Orpheus in Amsterdam en sinds 2007 bij EDOG. 

Bij EDOG zorgt zij voor de rekwisieten en werkt ze mee in de schilderafdeling. Zij coördineert de afdeling promotie. Sinds 2015 maakt zij deel uit van het bestuur.

Jurian Snoeij - Algemeen bestuurslid

Jurian Snoeij is in 2012 via een collega van hem verleid om een keer bij EDOG kennis te maken met operette en musical. Na zijn eerste voorstelling “The Desert Song” heeft hij de smaak te pakken gekregen en vervuld sindsdien met veel pleziermeerdere kleine en grote rollen. In 2017 heeft hij besloten zich in te zetten als bestuurslid en helpt bij de interne organisatie en het organiseren van diverse activiteiten.

In het dagelijks leven werkt hij als projectmanager aan ICT-projecten bij bedrijven en overheden.

Brenda Abma - Algemeen bestuurslid

Brenda zingt sinds 2016 met heel veel plezier bij EDOG. Omdat ze graag wil bijdragen aan de organisatie van mooie voorstellingen van Edog, is ze in 2018 in het bestuur gekomen. Als algemeen bestuurslid maakt ze onderdeel uit van diverse werkgroepen. In de werkgroep “productie” houdt ze in de gaten of alle acties die moeten leiden tot een mooie productie ook daadwerkelijk gedaan worden. Ze is dan ook erg goed met checklisten en draaiboeken. Daarnaast werkt ze mee aan het ontwerp van nieuwe concerten in de werkgroep “concerten” en maakt ze onderdeel uit van de werkgroepen kleding en grime.

In het leven naast Edog is ze getrouwd met Huib, heeft ze met hem twee prachtige jong volwassen kinderen Bart en Pien, een kat en een cavia. En tenslotte probeert ze overdag, als specialist luchtemissies bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, onze luchtkwaliteit een beetje schoner te maken.